Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

[3.238] Giấy chứng nhận khen thưởng của đồng chí Hoàng văn Phí quê Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng, năm 1969

2022031233486


Tháng 6 năm 1969 quân nam Triều Tiên thu giữ được một số giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn đặc công 407 Quân khu 5, trong số đó có Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Hoàng Văn Phí, cụ thể:

Giấy chứng nhận khen thưởng đề 30/1/1969 do đc Nguyễn Sơn thay mặt chỉ huy ký, chứng nhận đc Hoàng Văn Phí tiểu đội trưởng đơn vị tiểu đoàn đặc công 407 Quân khu 5, quê Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng về thành tích trong chiến đấu dũng cảm, bị thương nhẹ vẫn chiến đầu hoàn thành nhiệm vụ, được tặng Bằng khen.

Ảnh chụp giấy chứng nhận:
Web Dữ liệu quốc gia mộ Liệt sỹ không có thông tin liệt sỹ trùng với thông tin trong Giấy chứng nhận khen thưởng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét