Thứ Hai, 21 tháng 3, 2022

[2.48] Thông tin tổng hợp của quân Sài Gòn về Trung đoàn 201 Quân Giải phóng miền Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh Kompong Thom (Campuchia), năm 1971

2022032142505


Năm 1971, dựa trên các tài liệu quân Lonnol thu giữ của bộ đội thuộc Trung đoàn 201 Quân khu căn cứ C40 - Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh Kompong Thom (Campuchia), Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn đã tổng hợp thông tin về tình hình, địa bàn hoạt động, quân số, tên các chỉ huy, phiên hiệu các đơn vị của Trung đoàn 201.

Ảnh chụp 1 phần trang đầu và cuối của bản báo cáo này:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét