Thứ Tư, 2 tháng 3, 2022

[3.235] Bản sao Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận tham gia dạy bổ túc văn hóa tại Sơn Dương - Tuyên Quang của đc Nguyễn Văn Gấm đơn vị đại đội đặc công Trung đoàn 803 Sư đoàn 324B, quê Mỹ Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

2022030223469


Quân Mỹ thu giữ tại Thừa Thiên một số giấy tờ của bộ đội Việt Nam thuộc Đại đội đặc công Trung đoàn 803 Sư đoàn 324B, trong đó có giấy tờ của đc NGuyễn Văn Gấm, gồm:

- Bản sao Giấy khai sinh đề ngày 28/3/1959 làm tại xã Mỹ Hà huyện Lạng Giang tỉnh Hà Bắc của đc Nguyễn Văn Gấm, sinh 17/11/1945, sinh tại xóm NHuận thôn Mỹ Lộc xã Mỹ Hà huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang. Họ tên cha: Nguyễn Văn Tuyết, họ tên mẹ Bùi Thị Đãi.

- Giấy chứng nhận của Ban Giám hiệu Trường bổ túc văn hóa mỏ thiếc Sơn Dương đề ngày 20/2/1967 chứng nhận đc Nguyễn Văn Gấm là nhân viên phòng kế hoạch mỏ thiếc Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang đã tham gia giảng dạy tại trường từ tháng 9/1965, phụ trách lớp 7.

Ảnh chụp giấy tờ:

Web dữ liệu quốc gia về mộ liệt sỹ không có tên liệt sỹ với thông tin như trên giấy tờ Mỹ thu giữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét