Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

[4.61] Hồ sơ an ninh của 1 tên chỉ điểm cho địch đánh phá cơ sở cách mạng do Ban an ninh xã Phước An huyên Nhơn Trạch lập năm 1967

2022031334488


Tháng 12 năm 1967 quân Thái Lan có thu giữ được ở khu vực ấp Bà Bông xã Phước An huyện Nhơn Trạch một bản Hồ sơ do Ban an ninh xã Phước An huyện Nhơn Trạch, nội dung tóm tắt như sau:

- Bản báo cáo đề ngày 19/12/1967 do đc Nguyễn Thị Kim Liên thay mặt Ban an ninh xã Phước an, báo cáo về trường hợp tên Văn Tiến là thương nhân sinh ở thôn Vũng Cấm xã Phước An đã có hành vi cung cấp thông tin về tình hình cơ sở cách mạng trong vùng cho quân Thái Lan, dẫn đến ngay sáng sớm hôm sau quân Thái Lan càn quét vào bàu Bông, đốt 2 chiếc xuồng của Đoàn 10 và khủng bố đồng bào trong vùng; và còn cung cấp thông tin khác cho địch càn quét làm 1 du kích hy sinh.


Ảnh chụp 1 phần bản báo cáo (chi tiết đốt 2 xuồng của Đoàn 10 được gạch chân màu đỏ):


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét