Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

[3.237] Thư của bác Nguyễn Thị Minh Sõi địa chỉ Hoằng Hải - Hoằng Hóa - Thanh Hóa gửi chồng là bác Lê Xuân An đơn vị thuộc Trung đoàn 31 Quân khu Trị Thiên, năm 1971

2022030829478


Tháng 3 năm 1971 quân Mỹ thu giữ tại QUảng TRị bức thư đề ngày 15/3/1971 của bác Nguyễn Thị Minh Sõi địa chỉ Hoằng Hải - Hoằng Hóa - Thanh Hóa gửi chồng là bác Lê Xuân An đơn vị thuộc Trung đoàn 31 Quân khu Trị Thiên. 

Trong thư bác Sõi kể về tình hình quê nhà, tình hình những người họ hàng của gia đình, người bạn tên Hạ đi chiến đấu ở chiến trường và ở quê có tin là đã hy sinh.

Ảnh chụp vỏ phong bì và một phần bức thư
Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ liệt sỹ không có thông tin liệt sỹ như thông tin trong bức thư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét