Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2022

[3.233] Giấy báo công và Sơ yếu lý lịch của đồng chí Trần Văn Thái, đơn vị đại đội 3 tiểu đoàn 7 trung đoàn 64 sư đoàn 320, quê thôn Lỗ Giao - Việt Hùng - Đông Anh - Hà Nội, năm 1968

2022021838475


Tại tỉnh Quảng Trị tháng 9/1968, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của đồng chí Trần Văn Thái đơn vị đại đội 3 tiểu đoàn 7 trung đoàn 64 sư đoàn 320, quê thôn Lỗ Giao - Việt Hùng - Đông Anh - Hà Nội, gồm:

- Giấy báo công đề 26/6/1968 do đồng chí Đặng Đình Thao là chỉ huy Bệnh viện 41 Quân khu 4 ký, chứng nhận đc Trần Văn Thái đã có nhiều thành tích trong công tác điều trị và xây dựng viện.

- Sơ yếu lý lịch đề ngày 13/9/1968 kèm theo đơn xin vào Đảng của đc Trần Văn Thái.

và 1 cuốn sổ ghi chép của đc Trần Văn Thái.


Ảnh chụp các giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét