Thứ Năm, 3 tháng 2, 2022

[3.233] Giấy nghỉ phép của đồng chí Bùi Văn Thơ, đơn vị 6335 [Tức Trung đoàn 24 Sư đoàn 304], được về thăm gia đình trước khi đi chiến đấu tại Tân Hòa - Quỳnh Hội - Quỳnh Côi [Quỳnh Phụ] - Thái Bình, tháng 10/1967

2022020323453

Giấy nghỉ phép đề ngày 19/10/1967 do đc TRần Đình Chung thay mặt thủ trưởng đơn vị 6335  [Tức Trung đoàn 24 Sư đoàn 304] cho phép đc Bùi Văn Thơ về thăm gia đình trước khi đi chiến đấu tại Tân Hoa - Quỳnh Hội - Quỳnh Côi [Quỳnh Phụ] - Thái Bình từ ngày 19/10/1967 đến 4/11/1967.

- Trên Giấy nghỉ phép có xác nhận của Ủy ban hành chính xã Quỳnh Hội ngày 23/10/1967.

- Giấy nghỉ phép này quân Mỹ thu giữ tại Quảng Trị tháng 4/1968, cùng với 1 Giấy chứng minh của đc Ngô Văn Đản (Không có thông  tin thêm về quê quán đc Ngô văn Đản)

Theo thông tin giấy tờ khác do quân Mỹ thu giữ thì Đơn vị 6335 là Trung đoàn 24 Sư đoàn 304.

Ảnh chụp Giấy nghỉ phép
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét