Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

[4.57] Bảng bắn pháo phản lực DKB của 1 đơn vị pháo binh trên chiến trường Quảng Trị, năm 1969

2022021636471


Năm 1969 trên chiến trường Quảng Trị, quân đội Mỹ thu giữ 1 cuốn sổ ghi chép của đơn vị pháo binh không rõ phiên hiệu, có tiêu đề Bảng bắn, cho loại pháo phản lực DKB.

Ảnh chụp một số trang cuốn Bảng bắn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét