Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

[5.333] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (78): Giấy chứng nhận khen thưởng và Quyết định đề bạt của đc Mai Xuân Nhẫm, đơn vị Đại đội 7 Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 31 Mặt trận Quảng Đà, năm 1969

2022022040478


Sau trận đánh, quân đội Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ của đồng chí Mai Xuân Nhẫm, đơn vị thuộc Trung đoàn 31 Mặt trận Quảng Đà, ngày 15/6/1969 gồm:

- Quyết định đề 10/3/1968 của Thủ trưởng đơn vị 70 (Đặc khu Quảng Đà) đề bạt đồng chí Mai Xuân Nhẫm từ cấp Đại đội bậc phó lên cấp Đại đội bậc trưởng.

- Giấy chứng nhận khen thưởng chứng nhận đc Mai Xuân Nhẫm đơn vị K7Z8 Q31 [Có thể là C7/d8/E31] là Chính trị viên đại đội, quê quán Bạch Đằng - Nga Bạch - Nga Sơn - Thanh Hóa đã được tặng bằng khen về thành tích chiến đấu ngày 15/2/1968 tại Hòn Vàng - Hòa Bình - Quảng Đà.

Ảnh chụp các giấy tờ:Kiểm tra trong web Cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ Liệt sỹ không thấy  có Liệt sỹ tên Mai Xuân Nhẫm với thông tin như trên giấy tờ quân Mỹ thu hôm 15/6/1969.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét