Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

[5.334] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (80): Giấy Biểu dương của đc Bùi Xuân Hãn quê Nga Thành - Nga Sơn - Thanh Hóa, năm 1969

2022022444485


Giấy biểu dương đề ngày 22/6/1969 do đc Nguyễn Xuân TRịnh thay mặt Ban chỉ huy Phân khu 3 ký, biểu dương đc Bùi Xuân Hãn chiến sỹ thuộc đơn vị Trường huấn luyện Tân quân Phân khu 3, quê quán xã Nga Thành huyện Nga SƠn tỉnh Thanh Hóa về thành tích có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn vượt qua gian khổ đòan kết rộng rãi đạt chất lượng cao trong đợt huấn luyện hè năm 1969.

Tra cứu trong web Chính sách quân đội lẫn Web cơ sở dữ liệu quốc gia mộ liệt sỹ không có thông tin liệt sỹ với tên và quê quán như trên.

Ảnh chụp giấy khen
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét