Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

[5.331] Giấy chứng minh thư quân nhân dự bị của Liệt sỹ Nguyễn Văn Đạt/ Nguyễn Tiến Đạt, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 88 Sư đoàn 308, quê thôn Gia Mỗ - Kim Sơn - Đông TRiều - Quảng Ninh, năm 1968

2022021434468


Lúc 2h55 sáng ngày 9/6/1968, khoảng 1 đại đội bộ đội Việt Nam tấn công vào vị trí quân Mỹ tại nam thị trấn Hướng Hóa. Trận chiến diễn ra đến khoảng 4h00 sáng thì kết thúc.

Sau trận chiến quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam, một trong số đó là của Liệt sỹ Nguyễn Văn Đạt/ Nguyễn Tiến Đạt, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 88 Sư đoàn 308, quê thôn Gia Mỗ - Kim Sơn - Đông TRiều - Quảng Ninh. Các giấy tờ gồm:

1. Giấy chứng minh thư quân dự bị cấp cho đc Nguyễn Văn Đạt sinh tháng 7/1938, nguyên quán Gia Mỗ - Kim Sơn - ĐÔng TRiều - Quảng Ninh.\

2. Một tấm ảnh chụp 2 người phụ nữ, phía sau tấm ảnh có ghi "Nguyễn Tiến Đạt"

Ảnh chụp các giấy tờ:
Trong Web dữ liệu quốc gia về mộ Liệt sỹ có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Tiến Đạt, trùng khớp với thông tin trên giấy tờ quân Mỹ thu giữ, hiện ở NTLS xã Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét