Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

[7.41] Không ảnh (36): Không ảnh khu vực cảng Cửa Việt đầu năm 1973

20220204


Không ảnh khu vực cảng Cửa Việt đầu năm 1973. Các chấm đen lớn/ nhỏ là dấu vết hố bom.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét