Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

[4.58] Danh sách 14 học sinh lớp y tá khóa 13 từ 15/4/1969 do Ban Quân ky Phân khu 1 tổ chức, có tên quê quán chiến sỹ.

2022022343482


Danh sách 14 học sinh lớp y tá khóa 13 từ 15/4/1969 do Ban Quân ky Phân khu 1 tổ chức, có tên quê quán chiến sỹ. Danh sách này do quân Mỹ thu giữ trong hệ thống hầm của bộ đội VN (Có lẽ của cơ quan Phân khu 1).

Các đơn vị có trong danh sách gồm GĐ4 là Tiểu đoàn Gia định 4 thuộc Trung đoàn 268 Quyết Thắng Phân khu 1, B70 là đơn vị đặc công thuộc Phân khu 1.

Ảnh chụp bản danh sách:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét