Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

[7.43] Hình ảnh mìn/ bộc phá có cấu tạo vỏ bằng xi măng của Quân giải phóng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, do quân Mỹ thu giữ

2022022168029


Quân Mỹ thu giữ một loại mìn/ bộc phá có cấu tạo vỏ bằng xi măng của Quân giải phóng miền Nam với các thông số như sau:

- Kích thước 23cmx13cm.

- Nặng gần 6kg.

- Có 2 tấm ốp gỗ ở trên và dưới.

Mìn có vỏ đúc bằng vỏ xi măng, dùng để gắn vào sào và đặt phá các tòa nhà hoặc công sự.

Mìn có ngòi nổ bằng điện hoặc cơ khí (dùng ngòi nổ lựu đạn làm ngòi nổ).
1 nhận xét: