Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

[5.331.1] Biên lai nhận chuyển tiền của Liệt sỹ Quách Tiến Lợi/ Quách Văn Lợi, đơn vị Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 88 Sư đoàn 308, gửi về cho ông Quách Văn Lai xã Hiệp Cường - Kim Động - Hưng Yên, năm 1968

2022021434468

Lúc 2h55 sáng ngày 9/6/1968, khoảng 1 đại đội bộ đội Việt Nam tấn công vào vị trí quân Mỹ tại nam thị trấn Hướng Hóa. Trận chiến diễn ra đến khoảng 4h00 sáng thì kết thúc.

Sau trận chiến quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam, một trong số đó là của Liệt sỹ Quách Tiến Lợi, đơn vị Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 88 Sư đoàn 308, quê xã Hiệp Cường - Kim Động - Hưng Yên, gồm:

- Biên lai nhận chuyển tiền bằng thư đề ngày 2/11/1967 của Bưu cục Q.Nam, nhận 37 đồng của đc Quách Tiến Lợi, gửi về ông Quách Văn Lai ở Hiệp Cường - Kim ĐỘng - Hưng Yên.

Ảnh chụp Giấy biên  nhận:
Trong Web dữ liệu quốc gia về mộ Liệt sỹ có thông tin về Liệt sỹ Quách Văn Lợi trùng khớp với thông tin trên giấy tờ quân Mỹ thu giữ.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét