Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

[5.329] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (76): Bức thư của Liệt sỹ Phạm Hoàng Cần Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 15 công binh Mặt trận B5 gửi về cho cha mẹ và bạn gái ở thôn An Cư - Đức Xương - Gia Lộc - Hải Dương, năm 1971

2022020525457


Quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam sau trận đánh ở Quảng Trị năm 1971 nhiều giấy tờ, trong đó có 1 số giấy tờ cá nhân của Liệt sỹ Phạm Hoàng Cần/ Phạm Minh Cần - Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 15 công binh Mặt trận B5 Trị Thiên:

- Bức thư viết dở dang đề ngày 16/1/1971 gửi về cho cha mẹ ở thôn An Cư - Đức Xương - Gia Lộc - Hải Dương.

- Bức thư gửi người bạn gái tên là Dô bày tỏ tình cảm của đc Cần trong dịp được về quê nghỉ phép.

Ngoài ra còn có cuốn sổ ghi chép công tác, giáo án đánh bộ binh cơ giới địch, một số bức ảnh chụp chân dung các chiến sỹ,....

* Cập nhật ngày 13/3/2022: Thông tin về liệt sỹ Phạm Hoàng Cần trên giấy tờ là đã được thân nhân Liệt sỹ xác nhận. Ảnh chụp các giấy tờ này đã được chuyển tới thân nhân liệt sỹ.

Ảnh chụp một số giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét