Thứ Ba, 1 tháng 2, 2022

[5.327] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (74): Thương phiếu và Bức thư gửi về cho người vợ của đc Lê Khắc Trung quê Khóa Nhu - Yên Hòa - Yên Mỹ - Hưng Yên

2022020121450


Tháng 5 năm 1970, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ của đc Lê Khắc Trung quê Khóa Nhu - Yên Hòa - Yên Mỹ - Hưng Yên, đơn vị Tiểu đoàn 230 Trung đoàn 92 đường dây, gồm:

1. Thương phiếu đề ngày 25/4/1969 do bác sỹ Thanh - ban quân y Trung đoàn 174 Sư đoàn 5, chứng nhận đc Trung 27 tuổi thuộc tiểu đoàn 6 Trung đoàn 174, sinh tại tại thôn Khóa Nhu xã Yên Hòa huyện Yên Mỹ tỉnh Hải Hưng, đã bị thương trong trận làng An ngày 10/4/1969.

2. Bức thư đề ngày 20/4/1970, do đc Trung thuộc Đại đội 4 tiểu đoàn 230 Trung đoàn 92 đường dây, gửi cho người vợ tên là Nguyễn Thị Sừ sinh sống tại thôn Khóa Nhu xã Yên Hòa huyện Yên Mỹ tỉnh Hải Hưng, thăm hỏi tình hình người vợ, cha mẹ và các người con.

3. Một số giấy  tờ khác: Giấy ra viện đề ngày 17/3/1970 cấp cho đc Trung với thời gian nằm viện từ 17/2 đến 17/3/1970.

Web Chính sách quân đội không có thông tin liệt sỹ có tên Lê Khắc Trung với các thông tin như ở giấy tờ quân Mỹ thu giữ.

Ảnh chụp Thương phiếu và 1 phần bức thư cá nhân của đc Trung:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét