Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

[2.8-2] Tổng quan về tổ chức của Trung ương Cục Miền Nam và các cơ quan tham mưu của Quân Giải phóng miền Nam Việt nam trong kháng chiến chống Mỹ, đầu năm 1967

2013101414060
--------------------------------------------------Tổng quan về Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

1.       Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập khoảng năm 1960, trực thuộc Trung ương Cục miền Nam, có nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ các đơn vị vũ trang trên toàn miền Nam. Vai trò của Quân Giải phóng miền Nam VN đối với các lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu I và Quân khu II VNCH (Quân khu Trị Thiên và Quân khu 5), trước năm 1966, chưa được xác định rõ.
2.       Có 3 sư đoàn chiến đấu trên địa bàn QK III VNCH (miền Đông Nam Bộ) mà không trực thuộc bất kỳ Quân khu nào, nhưng chịu sự chỉ huy của Trung ương Cục miền nam và Quân Giải phóng Miền. Ngoài ra còn có 4 tiểu đoàn (Tiểu đoàn 44 thông tin, Tiểu đoàn 46 trinh sát, Tiểu đoàn 48 vận tải, Tiểu đoàn B16 cơ giới) và 5 Đại đội (C23, C24, C25, C26 công binh, C22 trinh sát kỹ thuật) trực thuộc thẳng Quân Giải phóng miền.
3.       Các cơ quan tham mưu của Quân Giải phóng Miền gồm có: Cục Tham mưu Miền, Cục Chính trị Miền và Cục Hậu cần Miền. Mật danh và số hiệu hòm thư của Bộ chỉ huy Quân Giải phóng Miền và các cơ quan tham mưu như sau:
a.       Bộ Tư lệnh QGP Miền: Mật danh Đoàn 400, Đoàn 900, Đoàn 123. Số hiệu hòm thư: 1622B, 86100 YK, 86105 YK.
b.      Cục Tham mưu Miền: Mật danh C401, C241, 521, C921, Đoàn 129. Số hiệu hòm thư: 1739B, 86200YK
c.       Cục Chính trị Miền: Mật danh C602, C362, C632, 522, C942, Đoàn 139. Số hiệu hòm thư: 1085B, 86300 YK.
d.      Cục Hậu cần Miền: Mật danh C803, C843, C483, 523, 963, Đoàn 149. Số hiệu hòm thư: 1961B, 86400 YK.
4.       Quân Giải phóng miền do Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là Tư lệnh kiêm Chính ủy. Thiếu tướng Trần Độ là Phó Chính ủy Quân Giải phóng Miền, đồng thời là Chủ nhiệm Cục Chính trị Miền. Các nhân sự khác gồm [THông tin phía Mỹ tổng hợp]:
e.      Phó Chính ủy QGP Miền: Trần Quốc Vinh
f.        Tham mưu trưởng: Trần Văn Nghiêm
g.       Phó Chính ủy: Võ Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét