2013100616061010 - Phần 2
Danh sách 59 Liệt sỹ của đơn vị thuộc Đoàn chi viện 724 hy sinh trên đường chi viện vào Nam năm 1966. Danh sách lập 6/1/1967 [Ghi nhầm thành 1966] do đ/c Đỗ Thịnh – Thôn trưởng 2 lập, có ô ghi tên Thủ trưởng Nguyễn Hợp.
59 tử sỹ có 3 chết do địch (Khuê + Đã + Lô), 2 chết đuối (Hội + Thiệu), 54 là chết bệnh
Danh sách này do lính Mỹ thu được tháng 3/1967 tại Tây Ninh
Link phần trước
STT Họ và tên Năm sinh Nhập ngũ Cấp bậc Nguyên quán Thời gian hy sinh Nơi chôn cất (Trạm)
43 Nguyễn Chí Tước 1947 1/66 B2 Sơn Dương - Minh Khai - Hoài Đức - Hà Tây 02/10/1966 Phước Long
44 Đỗ Hữu Môn 1944 2/65 B1 Tiến Xa - Quang Sơn - Gia Lương - Hà bắc 06/12/1966 A2
45 Trương Văn Thoại 1948 1/66 B2 Khoái Nội - Thắng Lợi - Thường TÍn - Hà Tây 24/06/1966 T56
46 Đào Văn Quán 1948 1/66 B2 Cam Thượng - Tùng Thiện - Hà Tây 07/07/1966 T8
47 Phạm Đình Vũ 1942 9/65 B1 Bình Hạ - Tân Tiến - Văn Giang - Hưng Yên 12/07/1966 T1
48 Nguyễn Ngọc Nho 1933 1/66 B2 An Hạ - An Thượng - Hoài Đức - Hà Tây 07/07/1966 T8
49 Đỗ Xuân Đích 1948 1/66 B2 Giang Xá - Đào Giang - Hoài Đức - Hà Tây 30/07/1966 T9
50 Nguyễn Văn Hợi 1944 4/63 Trung sỹ La Phẩm - Tân Hồng - Quảng Oai - Hà Tây 26/07/1966 T6
51 Mẫu? Danh Luận 1935 9/65 B1 Đào Nguyên - An Thượng - Hoài Đức - Hà Tây 17/08/1966 X1
52 Nguyễn Xuân Hoan 1944 5/65 B1 Châu Cầu - Châu Phong - Quế Võ - Hà Bắc 22/08/1966 X6
53 Nguyễn Đăng Cống 1946 6/65 B1 Xóm 8 - Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội 25/07/1966 V C07 [Có thể là Viện C07 - Rx chú thích]
54 Nguyễn Văn Thành 1942 1/66 B2 La Nội - Dương Nội - Hoài Đức - Hà Tây 20/07/1966 T6
55 Nguyễn Văn Lộc 1947 1/66 B2 Cốc Thôn - Cam Thượng - Tùng Thiện - Hà Tây 06/11/1966 V K79 [Có thể là Viện K79]
56 Nguyễn Văn Bản 1947 1/66 B2 Cam Thượng - Tùng Thiện - Hà Tây 20/11/1966 Suối Ông Bẹ??
57 Lê Thiên Triệu 1948 1/66 B2 Bình Long - Thắng Lợi - Thường Tín - Hà Tây 28/09/1966 Suối Ông Bẹ??
58 Nguyễn Thái Mây 1945 5/65 B1 Đổng Viên - Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội 17/12/1966 Suối A
59 Phạm Ngọc Miễn 1945 1/66 B2 Thái Bạt - Tùng Bạt - Bất Bạt - Hà Tây 04/12/1966 Làng Phước Tín
Bài liên quan:
[4.13.2] Danh sách 59 Liệt sỹ thuộc 1 đơn vị hy sinh năm 1966 trên đường chi viện vào Nam [Rx phán đoán có thể là 1 đơn vị thuộc Đoàn chi viện 724 - Trung đoàn 84A pháo binh]
[4.13.1] Danh sách 59 Liệt sỹ thuộc 1 đơn vị hy sinh năm 1966 trên đường chi viện vào Nam [Rx phán đoán có thể là 1 đơn vị thuộc Đoàn chi viện 724 - Trung đoàn 84A pháo binh]
[4.11.3] Danh sách Liệt sỹ thuộc 1 đơn vị hy sinh năm 1966 trên đường chi viện vào Nam [Có thể là Đoàn chi viện 724 - Trung đoàn 84A pháo binh mang vác]
[4.11.2] Danh sách Liệt sỹ thuộc 1 đơn vị hy sinh năm 1966 trên đường chi viện vào Nam [Có thể là Đoàn chi viện 724 - Trung đoàn 84A pháo binh mang vác]
[4.11.1] Danh sách Liệt sỹ thuộc 1 đơn vị hy sinh năm 1966 trên đường chi viện vào Nam [Có thể là Đoàn chi viện 724 - Trung đoàn 84A pháo binh mang vác]
[4.8.1] 15 Giấy báo tử của cán bộ chiến sỹ thuộc Đoàn chi viện 724 hy sinh trên đường vào Nam chiến đấu năm 1966
[4.8.2] 15 Giấy báo tử của cán bộ chiến sỹ thuộc Đoàn chi viện 724 hy sinh trên đường vào Nam chiến đấu năm 1966