Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

[4.12] 6 Giấy báo tử Liệt sỹ quê Thái Bình thuộc d529 [1d của Đoàn 69 pháo binh Miền] hy sinh 30/6/1966 tại QL13 Bình Long

2013100313057
6 Giấy báo tử, chưa có chữ ký, đề Thủ trưởng đơn vị có số hòm thư 7000B [Là Đoàn 69 pháo binh Miền], gồm các Liệt sỹ có tên sau:
  1. Ls Đặng Xuân Tô sinh 1933, quê xã Đông Xuyên huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, đơn vị d529, cấp bậc chuẩn úy trung đội trưởng, nhập ngũ 10/1951, tên vợ là Vũ Thị Hồng, hy sinh lúc 10h ngày 30/6/1966 trong chiến đấu trên đường số 13. Nơi an táng: Cầu Cần Lê, tỉnh Bình Long.
  2. Ls Nguyễn Văn Khanh, sinh 1939? – quê xã Hồng Châu - huyện Tiên Hưng – Thái Bình, đơn vị D529 - Cấp bậc Chuẩn úy – Trung đội phó. Nhập ngũ 4/1952, tên vợ là Đặng Thị Mão, hy sinh lúc 10h ngày 30/6/1966 trong chiến đấu trên đường số 13. Nơi an táng: Cầu Cần Lê, tỉnh Bình Long.
  3. Ls Vũ Xuân Thạch sinh 1937, quê xã Quỳnh Hà huyện Quỳnh Côi – Thái Bình. Đơn vị D529, cấp bậc Trung sỹ Tiểu đội trưởng, nhập ngũ  2/1953. Tên vợ là Trần Thị Gái. Hy sinh lúc 10h ngày 30/6/1966 trong chiến đấu trên đường số 13. Nơi an táng: Cầu Cần Lê, tỉnh Bình Long.
  4. Ls Nguyễn Tiến Hòan, sinh 1945, quê xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Đơn vị d529 –Binh nhất chiến sỹ. Tên mẹ: Nguyễn Thị Út. Hy sinh lúc 10h ngày 30/6/1966 trong chiến đấu trên đường số 13. Nơi an táng: Cầu Cần Lê, tỉnh Bình Long.
  5. Ls Nguyễn Văn Hồng, sinh 1935, quê xã Thụy Sơn - huyện Thụy Anh - tỉnh Thái Bình. Đơn vị d529, binh nhì chiến sỹ, nhập ngũ 6/1965. Tên vợ là Trần Thị Thương. Hy sinh lúc 10h ngày 30/6/1966 trong chiến đấu trên đường số 13. Nơi an táng: Cầu Cần Lê, tỉnh Bình Long.
  6. Ls Phạm Văn Bưu, sinh 1943, quê xã An Dực - Huyện ?? tỉnh Thái Bình. Hy sinh lúc 10h ngày 30/6/1966 trong chiến đấu trên đường số 13. Nơi an táng: Cầu Cần Lê, tỉnh Bình Long.
alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét