Tiếp theo, Rongxanh tiếp tục giới thiệu một số trang sách về Đoàn chi viện 724 (Trung đoàn pháo binh 84A) trên đường vào miền Nam chiến đấu năm 1966. Những trang sách này do anh con trai 1 bác LS trong đoàn gửi cho Rx.
Thông tin tóm tắt từ những trang sách chụp:
25 – Trung đoàn có 54 khẩu pháo DKB. Tổ chức chia làm 3 đoàn gồm 724A, 724B, 724C, mỗi đoàn gồm 1 tiểu đoàn và số cơ quan Trung đoàn bộ. Đoàn 724A gồm tiểu đoàn 1 và các bộ phận chủ yếu của 3 cơ quan trung đoàn, và bộ phận phục vụ Trung đoàn trưởng và Chính ủy. Thời gian mỗi đoàn 724A, 724B, 724C xuất phát cách nhau 1 ngày. Đoàn 724A xuất phát ngày 24/3/1966.
alt 
alt

alt

alt

29- Liên tiếp trong 2 ngày 5 và 6/8/1966 2 đoàn 724A và 724B hành quân đến khu vực giữa trạm 9 và 10? thuộc tỉnh Gia Lai. Do có gián điệp chỉ điểm, địch đã dùng máy bay oanh tạc vào đội hình đoàn, làm đ/c Trung đoàn trưởng TRần Đào và Chính ủy trung đoàn cùng hy sinh vào ngày 6/8/1966.

alt
30- … ngày 3/10/1966 về đến kho Xanh (Nam sông Đắc Uýt – Hay Đắc Huýt là địa điểm cuối cùng của chặng đường hành quân dài gần 2000 km). Với quân số chỉ bằng ½ lúc ban đầu (Trên 700 đ/c) nhưng vũ khí khí tài đều mang về gần đầy đủ.
alt

31- … Sau một thời gian củng cố ngày 23/11/1966, toàn trung đoàn hành quân về khu vực Nam Bù Na…. đồng thời Bộ chỉ huy Miền trực thuộc đoàn 69 (Bộ Tư lệnh pháo binh Miền).alt