Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

[2.8-7] - Cục Chính trị/ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

2013101414060
 
I.        Cục Tham mưu Miền
II.        Cục Chính trị Miền
  1. Cục Chính trị - Quân Giải phóng miền Nam VN có trách nhiệm huớng dẫn toàn bộ các vấn đề của Đảng. Cục Chính trị lưu trữ ghi chép về toàn bộ Đảng viên, về tư tưởng, giáo dục, đề bạt hoặc thăng/ giáng cấp…
  2. Cục Chính trị gồm có 11 đơn vị trực thuộc: Phòng Cán bộ, Phòng Bảo vệ, Phòng Tổ chức, Phòng Địch vận, Phòng Văn nghệ, Phòng Hành chính, Phòng Tuyên huấn. Một số phòng khác không có thông tin về chức năng nhiệm vụ: Phòng xuất bản [In ấn], Phòng Binh vận, Đơn vị bảo vệ an ninh, Phòng thư ký…Quân số ước tính khoảng 300 người.
  3. Mật danh: Đoàn 139, C602, C522, C942. Số hiệu hòm thư 1805B và 86300 YK.
  4. Chỉ huy Cục: Thiếu tướng Trần Độ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét