2013101414060
I.        Cục Tham mưu Miền
II.        Cục Chính trị Miền
III.        Cục Hậu cần Miền
-        Đoàn hậu cần 81: Phạm vi hoạt động của Đoàn ở địa bàn Bắc tỉnh Long Khánh và Bình Dương, có mật danh là Khu hậu cần A. Đoàn 81 gồm có các bộ phận
(1)          Ban Chính trị B2
(2)          Ban Y tế B5: Có Bệnh viện K72 và K73.
(3)          Ban B8 – Có thể là y dược
(4)          7 đơn vị, có thể là cấp Đại đội: C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67
(5)          Z24 – Có thể là đơn vị xay xát gạo