2013101929075
Thông tin phía Mỹ ghi nhận năm 1967, Trung ương Cục Miền Nam phân chia lãnh thổ miền Nam Việt Nam thành các Quân khu như sau:

I Quân khu I (hay Quân khu 7): Gồm các tỉnh sau
(1)    Bình Long
(2)    Phước Thanh
(3)    Long Khánh
(4)    Tây Ninh
(5)    Bình Dương
(6)    Bà Rịa
(7)    Nam Biên Hòa (Tỉnh U3)
(8)    Bắc Biên Hòa (Tỉnh U1)
II Quân khu II (hay Quân khu 8): Gồm các tỉnh sau
(1)    Long An
(2)    Mỹ Tho
(3)    Bến Tre
(4)    Kiến Tường
(5)    Kiến Phong
(6)    An Giang
III Quân khu III (Hay Quân khu 9): Gồm các tỉnh sau
(1)    Vĩnh Long
(2)    Cần Thơ
(3)    Trà Vinh
(4)    Rạch Giá
(5)    Sóc Trăng
(6)    Cà Mau
IV Quân khu IV (Hay Đặc khu Sài Gòn – Gia Định): Gồm các quận/ huyện sau
(1)    Khu vực thành phố Sài Gòn – Gia Định
(2)    Huyện Thủ Đức
(3)    Huyện Dĩ An
(4)    Huyện Bình Tân
(5)    Huyện Gò Môn
(6)    Huyện Nhà Bè
(7)    Huyện Củ Chi
V Quân khu V: Gồm các Tỉnh sau
(1)    Quảng Trị
(2)    Thừa Thiên
(3)    Quảng Đà
(4)    Quảng Nam
(5)    Quảng Ngãi
(6)    Kontum
(7)    Bình Định
(8)    Gia Lai
(9)    Phú Yên
(10)Tỉnh B3
(11)Tỉnh B5
(12)Khánh Hòa
VI Quân khu VI: Gồm các Tỉnh sau
(1)    Tỉnh B4
(2)    Tuyên Đức (Tỉnh B8)
(3)    Ninh Thuận
(4)    Phước Long
(5)    Lâm ĐỒng
(6)    Bình Thuận