Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

[2.8-1] Tổng quan về tổ chức của Trung ương Cục Miền Nam và các cơ quan tham mưu của Quân Giải phóng miền Nam Việt nam trong kháng chiến chống Mỹ, đầu năm 19672013101414060

- Rongxanh dịch từ tài liệu tiếng Anh của phía Mỹ tóm tắt thông tin về Trung ương Cục miền Nam và một số đơn vị tham mưu của Bộ chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, với mong muốn có thêm nguồn thông tin tham khảo. 
- Trong tài liệu này, có một số mật danh và số hiệu hòm thư các đơn vị, hy vọng cũng là nguồn tham khảo về thông tin đơn vị.
- Thông tin về các đơn vị do phía Mỹ tổng hợp đến đầu năm 1967.

================================
 Tổng quan về tổ chức của Trung ương Cục miền Nam Việt Nam

1.       Trực thuộc Trung ương Cục Miền Nam có các cơ quan sau:
a.       Ban Tài chính và kinh tế (Ban Kinh tài)
b.      Hội đồng cung cấp tiền phương
c.       Ban Tổ chức
d.      Ban y tế
e.      Ban an ninh
f.        Ban Tuyên huấn
g.       Ủy ban Mặt trận
h.      Ban Binh vận
i.         Các Quân khu
2.       Thông tin phía Mỹ nắm được đến đầu năm 1967, toàn miền Nam Việt Nam được phân chia thành: Quân khu 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Ngoài ra còn có thêm Đặc khu 10 (Được biết với cái tên Đặc khu Rừng Sác) và Quân khu 10. Thời gian này cũng có thông tin Quân khu 5 không còn trực thuộc Trung ương Cục miền Nam nữa, mà chuyển qua trực thuộc trực tiếp Hà Nội.
3.       Đoàn A101 vận tải và giao liên trực thuộc Trung ương Cục miền Nam
Đoàn A101 gồm có các đơn vị sau (Quân số ước tính 335 người):
a.       Đội 1 (Có thể ở cấp Trung đội) - Ở tỉnh Kiến Hòa
b.      Đội 2 (Có thể ở cấp Trung đội) - Ở tỉnh Vĩnh Bình
c.       Đội 3 (Có thể ở cấp Trung đội) - Ở tỉnh Ba Xuyên
d.      Đội 4 (Có thể ở cấp Trung đội) - Ở tỉnh Bạc Liêu
e.      Đội 5 (Có thể ở cấp Trung đội) - Ở tỉnh An Xuyên
f.        Đại đội 12: Ở 5 khu vực có các đơn vị giao liên giữa 5 đội. Đại đội bảo vệ giống như đại đội 12.
g.       Đại đội bảo vệ (Hay C365)
h.      Đội K - Đội K và Đội cơ giới giống như Đại đội 12.
i.         Đội cơ giới (Thuyền máy)
j.        Tổ sản xuất - Ở tỉnh Kiến Hòa
k.       Trạm y tế - ở tỉnh Kiến Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét