Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

[2.1.9] Mật danh các Trung đoàn độc lập thuộc Quân khu Trị Thiên

Mật danh một số đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam trong KCCM, tổng hợp của phía Mỹ năm 1967
-2013080867017042-

B.III Các Trung đoàn độc lập  
B.III.1 Trung đoàn 5 bộ binh/ Quân khu Trị Thiên  
B.III.1.a Tiểu đoàn 814/ Trung đoàn 5 bộ binh Mật danh: K14, D119, H14
B.III.1.b Tiểu đoàn 816 hay 416/ Trung đoàn 5 bộ binh Mật danh: K16, D22
B.III.1.c Tiểu đoàn 808/ Trung đoàn 5 bộ binh  
B.III.2 Trung đoàn 6 bộ binh/ Quân khu Trị Thiên Mật danh: Công trường 6
B.III.2.a Tiểu đoàn 800/ Trung đoàn 6 Mật danh: K1, Q40, L1
B.III.2.b Tiểu đoàn 802/ Trung đoàn 6 Mật danh: K2, Q2, Van troi, Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 9
B.III.2.c Tiểu đoàn 806/ Trung đoàn 6 Mật danh: K6, D6, D10, Le Loi
B.III.3 Trung đoàn 31/ Sư đoàn 341/ QK Trị Thiên Mật danh: Công trường 1/5, Song Hong
B.III.3.a Tiểu đoàn 1/ Trung đoàn 31/ F341 Mật danh: D1, 101, Song Hong, K100, Cửu Long, H1
B.III.3.b Tiểu đoàn 2/ Trung đoàn 31/ F341 Mật danh: D2, 102, H2, K101

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét