2013111728080
Sổ tài chính do đ/c Nguyễn Xuân Minh, kế toán Trung đoàn 18 – Sư đoàn 325 giữ, ghi chép số liệu tài chính của đơn vị từ 14/5/1965 đến 17/11/1965. Dựa trên các số liệu hàng tháng chi, do kế toán Nguyễn Xuân Minh, được xác nhận bởi đ/c Lê Văn Quỳ - Chủ nhiệm tài vụ, Lê Đức Thắng - Chủ nhiệm Hậu cần, phía Mỹ tóm tắt được 1 số thông tin liên quan như sau:

-  Tháng 5/1965: 402450 đồng
- Tháng 6/1965: 468542 đồng
- Tháng 7/1965: 430920 đồng
- Tháng 8/1965: 373800 đồng
- Tháng 9/1965: 549827 đồng
- Tháng 10/1965: 440965 đồng
- Tháng 11/1965: Chưa kết thúc tháng

Ảnh chụp bìa cuốn sổ và 1 trang cuốn sổ:

alt