2013112940097
Giấy khen, quyết định đề bạt cán bộ… của đ/c Kha Văn Quảng, chiến sỹ liên lạc thuộc 1 Đại đội [Đại đội 20 và Đại đội trọng liên 12,7mm] của Trung đoàn 1 – Sư đoàn 2 – Quân khu 5. Đ/c Kha Văn Quảng quê quán tại xã Lạng Khê - huyện Con Cuông - tỉnh Nghệ An.
Các giấy tờ gồm:
1. Quyết định đề bạt, ký ngày 24/11/1965, do đ/c Nguyễn Huyền ký, chỉ huy Công trường 1 [Trung đoàn 1 – Sư đoàn 2 – Quân khu 5], đề bạt đ/c Kha Văn QUảng, tiểu đội trưởng lên Trung đội bậc phó. Nội dung quyết định còn quy định chỉ huy các đơn vị U101, U102, U103 và Đại đội trọng liên 12,7mm chịu trách nhiệm thi hành quyết định.
2. Quyết định ngày 18/8/1964, ký bởi đ/c Nguyễn HUyền thay mặt Đảng ủy Công trường 1, công nhận Đảng viên chính thức cho đ/c Kha Văn Quảng.
3. Quyết định đề bạt ngày 16/6/1965, do đ/c Ty chỉ huy đơn vị U101 ký, đề bạt đ/c Kha Văn Quảng, tiểu đội phó thuộc đơn vị T111 [ Đại đội 12,7mm] lên tiểu đội trưởng.
4. Giấy khen ngày 30/8/1964, do đ/c Hồ Công Ngại ký, thay mặt chỉ huy công trường 1, khen thưởng đ/c Kha Văn Quảng, liên lạc đại đội 12,7mm, về những thành tích trong chiến đấu.
5. Bằng khen ngày 12/6/1966, khen thưởng đ/c Kha Văn Quảng, binh nhất thuộc Đại đội 12,7mm của Trung đoàn 1 vì những thành tích trong năm 1963.
6. Bằng khen ngày 28/3/1964, do đ/c Nguyễn Huyền ký, thay mặt Ban chỉ huy Tân Trào, khen thưởng đ/c Kha Văn Quảng, trinh sát thuộc đại đội 20, về những thành tích chiến đấu.
Thông tin thêm của phía Mỹ về nhân sự E1:
- Đ/c Nguyễn Huyền là Chính ủy Trung đoàn 1 – Sư đoàn 2. Các mật danh U101, U102, U103 là mật danh của Ban tham mưu, Ban Chính trị, Ban Hậu cần của Trung đoàn 1.
- Đ/c Hồ Công Ngại là Đại úy Hồ Công Ngại, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 1
alt

alt

alt

alt

alt

alt