2013111122069

Thẻ cử tri của 2 nghệ sỹ thuộc Đoàn nghệ thuật QUân khu 5: Nguyễn Thành Châu và Cao Thị Kim Thu do Ủy ban hành chính xã Mai Dịch - huyện Từ Liêm - tp Hà Nội cấp ngày 5/4/1965. Giấy tờ này do lính Mỹ thu được tháng 9/1966 tại Hoài Ân - Bình Định

Ảnh chụp 2 thẻ cử tri:

alt