Có 1 góp ý liên quan đến Đoàn chi viện 724 [link: http://kyvatkhangchien.vnweblogs.com/post/36742/427915#2000905]
chao bac rong xanh
chau la than nhan chua bac ;THAN NGOC TU  thuoc 1 trong 59 nguoi ma co the la doan chi vien 274 trung doan 84 a
chau tha thiet muon biet vi tri hi sinh co ki hieu T9 la gi
thuoc khu vuc nao ngay nay bac rong xanh co the cho chau biet thong tin do duoc ko
chau va gia dinh xin tran thanh cam on

Có thể góp ý này đề cập đến thông tin LS Thân Ngọc Tư [Link: http://kyvatkhangchien.vnweblogs.com/post/36742/434855]
Thân Ngọc Tư 1947 1/5/1965 B1 Xóm Lĩnh - Hồng Thái - Việt Yên - Hà Bắc 03/08/1966

T9

Ý nghĩa T9 ở đây là Trạm giao liên mang số hiệu T9. Việc xác định chính xác vị trí trạm giao liên T9 là không thực tế, do vị trí trạm luôn đuợc giữ bí mật, các đoàn chi viện thuờng nghỉ chân ở cách xa trạm giao liên để giữ bí mật, ngoại trừ thông tin chính thống từ Đoàn 559. Tuy nhiên có thể tham khảo thông tin của phía Mỹ khoanh vùng khu vực một số trạm giao liên.
LS hy sinh và được chôn cất tại trạm T9 thì có thể đã được quy tập vào nghĩa trang theo đợt quy tập của Đoàn 559 sau năm 1973.
Với mong muốn trao đổi trực tiếp với thân nhân LS, tránh việc sử dụng thông tin tham khảo sai mục đích, đề nghị bác gửi vào mail kyvatkhangchien@gmail.com ảnh chụp Giấy báo tử LS, số điện thoại, địa chỉ thật của bác và thông tin về mối quan hệ với LS, tôi sẽ gửi lại thông tin nếu tìm kiếm được để gia đình LS tham khảo.

[Update ngày 3/11/2013: KHu vực này có thể không nằm trong phạm vi khu vực trách nhiệm của Đoàn 559]