Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

[3.13] Những lá thư gửi từ miền Bắc Việt Nam năm 1966 cho nguời thân là chiến sỹ Trung đoàn 31/ Sư đoàn 341 trên chiến trường Quảng Trị

2013111829082
Những lá thư của nguời thân ở miền Bắc gửi chiến sỹ thuộc Trung đoàn 31 trên chiến trường Quảng Trị năm 1966. Những bức thư này lính Mỹ thu được tháng 3/1967.  

1. Thư cá nhân của bác Vũ Đức Linh, cán bộ tổ chức Ngân hàng Trung ương Hà Nội gửi bác Vũ Thanh Minh – đơn vị có số hòm thư 31452XB [Đại đội  6 - Tiểu đoàn 2 – Trung đoàn 31 – Sư đoàn 341] trên chiến trường Quảng Trị

alt

2. 2 Thư cá nhân, đề ngày 20/8/1965 và 28/1/1967, của bác Nguyễn Đình Ngụ gửi bác Nguyễn Đình Viêm – cán bộ quản lý của Đại đội 6 - Tiểu đoàn 2 – Trung đoàn 31 – Sư đoàn 341 trên chiến trường Quảng Trị, và từ bác Nguyễn Tiến Cát (Trường Trung cấp thủy sản) đề ở Hải Dương gửi em ruột là bác Nguyễn Tứ Bá, cùng ở đơn vị trên.

alt

3. Thư cá nhân, đề ngày 25/1/1967, của bác Vũ Đức Châu có địa chỉ xã Quảng Cư - huyện Quảng Trạch - tỉnh Thanh Hóa, gửi bác Nguyễn Thanh Minh  cùng ở đơn vị trên.

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét