2013111425074
Báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 1966 của Chi đoàn thanh niên Đại đội 27 (Đại đội quân y/ Bệnh xá) Trung đoàn Quyết Thắng/ Sông Gianh/ hay Trung đoàn 18A/ Sư đoàn 325A hay Trung đoàn 12/ Sư đoàn 3 Sao Vàng, đề ngày 13/7/1966, ký bởi đ/c Văn Phúc thay mặt Ban chấp hành chi đoàn C27. Các thông tin có trong Báo cáo:
-          Trong tháng 4, 5, 6, C27 tiếp nhận 520 bệnh nhân, thực hiện tổng cộng 9096 ngày điều trị, điều trị khỏi cho 250 bệnh nhân.
-          Riêng tháng 6/1966, C27 tiếp nhận 221 bệnh nhân.
-          Đại đội 27 thực hiện vận tải 1900kg lương thực trong kỳ báo cáo, ngoài nhiệm vụ cứu chữa thương bệnh binh.
-          Trong 6 tháng Đại đội 27 thực hiện 67 lần đi đến vùng ven biển để tiếp nhận hậu cần.
Báo cáo này do lính Mỹ thu được tháng 9/1966 tại khu vực Phù Cát, Bình Định
Trang đầu của báo cáo:
alt