2013111324072
Giấy giới thiệu số 08/GT ngày 14/11/1966, do đ/c Văn Cán – Bí thư Chi đoàn, giới thiệu đ/c Lê Hồng Phương, thuộc đơn vị 905 (Có thể là 1 Đại đội thuộc Tiểu đoàn công binh – Sư đoàn 3) đến nhận công tác tại đơn vị 902 (Đại đội công trình cầu – phà thuộc Tiểu đoàn công binh Sư đoàn 3). Đ/c Phương sinh năm 1940 tại Quang Phục – Tiên Lãng - Hải Phòng.

Giấy giới thiệu này do lính Mỹ thu được tháng 12/1966 tại Hoài Ân

Ảnh chụp Giấy giới thiệu:
alt