Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

[3.15] Thư gửi từ miền Bắc vào thăm hỏi người thân ở miền Nam, năm 1967 - Thư số 1

2013111930085
Các bức thư gửi từ miền Bắc vào thăm hỏi nguời thân ở miền Nam, bị phía Mỹ thu đuợc tháng 5/1967 tại huyện Đức Phổ .
1.  Thư đề ngày 7/9/1966 tại Hà Nội, từ nguời tên Hữu gửi đến người cha là chỉ huy 1 đơn vị thuộc B25 Quảng Ngãi. Bức thư gửi đến địa chỉ có tên Hùynh Điền thôn Hải ?? – xã Phổ Minh - huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi. Hữu kể trong bức thư về việc máy bay Mỹ ném bom Hà Nội ngày 29 và 30/6/1966, phần lớn nguời dân Hà Nội đã đi sơ tán. Mười sẽ quay trở về từ khóa học ở Liên Xô.


alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét