Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

[3.18] Thư của chiến sỹ ở Phú Yên gửi về quê ở Nông Cống - Thanh Hóa năm 1966

2013112536092
5 bức thư cá nhân, đề ngày 10 và 11/10/1966, của đ/c Lê Xuân Xanh, một nguời lính Bắc Việt chi viện vào miền Nam [Có thể ở Trung đoàn 18B/ Sư đoàn 325 hay Nông trường 5/ Quân khu 5], gửi một số người thân ở Bắc Việt Nam, hỏi thăm hoạt động hàng ngày và tình hình sức khỏe mọi nguời. Tên và địa chỉ những nguời nhận đọc được trên phong bì thư gồm:
-          Lê Văn Luận, xóm Phú Lộc – xã Công Liêm - huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa
-          Lê Minh Luân, xóm Phú Lộc – xã Công Liêm - huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa
-          Lê Văn Bích, xóm Đồng Phú – xã Công Liêm -  huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa
-          Lê Thị Kiêm, xóm Phú Lộc - xã Công Liêm -  huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa
-          Thiều Xuân Tác, xóm Cự Phú - xã Công Liêm -  huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa
Những bức thư này lính Mỹ thu được tháng 10/1966 tại Phú Yên.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét