Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

[2.1.6] Mật danh các đơn vị thuộc Sư đoàn 324B/ Quân khu Trị Thiên (P1)

Mật danh một số đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam trong KCCM, tổng hợp của phía Mỹ năm 1967
-2013080867017042-
Link phần trước

B Quân khu Trị Thiên
B.I Sư đoàn 324B Mật danh: Công trường 1/5, Thu Bồn, Lâm Trường, Con Truong Long (?), Mot Thing Nam (?)
B.I.1 Trung đoàn 803/ F324B Mật danh: Cửu Long, Sông Hương, Cửa Tùng, Công trường 1/5, Công trường 2
B.I.1.a Tiểu đoàn 1/ Trung đoàn 803/ F324B Mật danh: T1, K1
B.I.1.b Tiểu đoàn 2/ Trung đoàn 803/ F324B Mật danh: T2, K2
B.I.1.c Tiểu đoàn 3/ Trung đoàn 803/ F324B Mật danh: T3, K3
B.I.2 Trung đoàn 812/ F324B Mật danh: Trung đoàn 2, Sông Thu Bồn, Cau Thuan, Núi Ba Vì, 53, Công trường
B.I.2.a Tiểu đoàn 4/ Trung đoàn 812/ F324B Mật danh: K4, tiểu đoàn Cửu Long, Tiểu đoàn T4, Tiểu đoàn B4
B.I.2.b Tiểu đoàn 5/ Trung đoàn 812/ F324B Mật danh: Tiểu đoàn K5, Tiểu đoàn Sông Hương, Tiểu đoàn T5, Tiểu đoàn D5, Cong Huong
B.I.2.c Tiểu đoàn 6/ Trung đoàn 812/ F324B Mật danh: Tiểu đoàn K6, Tiểu đoàn Thu Bồn, Tiểu đoàn T6, Tiểu đòan D6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét