Năm 1967, Trung đoàn 17 tách khỏi Sư đoàn 7 (Bộ đội chủ lực miền) và lây sthêm lực lượng của 2 tỉnh Phước Long, Quảng Đức làm cơ sở thành lập Đoàn 90 (Đường dây). Phạm vi phụ trách đường dây của Đoàn 90 từ nam sông Serepok trở vào đến tây sông Sài Gòn (biên giới Campuchia).

Với tổ chức đường dây này, việc chuyển quân tăng cường cho miền Đông Nam bộ được chu đáo hơn, bộ đội có chỗ ăn nghỉ đỡ bị đau ốm khi vào tới chiến trường. Đường dây này đã đóng góp phần đáng kể trong việc chuyển quân vào chiến trường tham gia Tổng công kích xuân Mậu Thân 1968.

Đoàn 90 lúc đầu trực thuộc Bộ Tư lệnh miền, về sau giao lại cho Cục Hậu cần Miền chỉ huy, lãnh đạo mọi mặt.

[Ngoài ra, một thời gian sau, trên chiến trường B2 còn tổ chức thêm 2 Trung đoàn nữa, mang chức năng thu dung cứu chữa - huấn luyện bổ sung cho chiến sỹ mới chi viện vào Nam, lấy phiên hiệu là Trung đoàn 92Trung đòan 94 - Rx thông tin thêm]

Bài liên quan: [2.5] Thông tin sơ bộ về Trung đoàn 90 đường dây - Quân Giải phóng miền Nam VN trên chiến trường B2