2013091524060009 – P3
Danh sách 9 Liệt sỹ đơn vị 44 [Đại đội súng cối hay H44] Trung đoàn 18B – Sư đoàn 5/ Nông trường 5 – Quân khu 5, hy sinh ngày 23/6/1966 tại khu vực huyện Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên.
Tài liệu này phía Mỹ thu được tháng 9/1966 tại Phú Yên.
Dưới đây, Rongxanh  đánh máy danh sách trên từ bản dịch TA (Không có bản chụp danh sách gốc, tiếng Việt).
  1. Hoàng Quốc Thuận, đơn vị 44, sinh 6/1943, nhập ngũ 5/1965, đi B 23/12/1965, hy sinh 23/6/1966, quê Quang Trung - Cẩm Xuyên - Cẩm Thăng – hà Tĩnh
  2. Nguyễn Hữu Kén, sinh 11/1944, nhập ngũ 4/1962, đi B 23/12/1965, hy sinh 23/6/1966, quêThượng Tranh – Thanh Cao – Thanh Oai – Hà Đông
  3. Vũ Văn Tằng, sinh 5/1945, đi B 23/12/1965, hy sinh 23/6/1966, quê Văng Giang - Đại Nghĩa - Mỹ Đức – Hà Đông
  4. Hoàng Hữu Tuấn, sinh 7/1941, nhập ngũ 4/1963, đi B 23/12/1965, hy sinh 23/6/1966, quê Mỹ Đôi - Mỹ Thọ - Bình Lục – Hà Nam
  5. Phạm Huy Thọ, sinh 5/1943, nhập ngũ 5/1964, quê số 74 Cao Dụ - thị xã Phú Thọ, đi B 23/12/1965, hy sinh 23/6/1966
  6. Hoàng Văn Tâm, sinh 8/1945, nhập ngũ 2/1964, quê Thọ Nông – Thọ Phú - Triệu Sơn – Thanh Hóa, đi B 23/12/1965, hy sinh 23/6/1966
  7. Nguyễn Xuân Khiêm, sinh 1/1947, nhập ngũ 2/1965, quê Xuân Phú – Hoàng Xuân – Hoàng Hóa – Thanh Hóa, đi B 23/12/1965, hy sinh 23/6/1966
  8. Nguyễn Đình Đê, sinh 4/1944, nhập ngũ 4/1962, quê Phú Hương – Vân Ninh - Thường Tín – Hà Đông, đi B 23/12/1965, hy sinh 22/6/1966
  9. Đoàn Công Trị, sinh 1934, nhập ngũ 3/1954, quê Duy Thanh – Duy Xuyên - Quảng Nam, đi B 23/12/1965, hy sinh 23/6/1966