2013090211041047
* Cuốn sổ ghi chép danh sách thuơng binh - tử sỹ - mất tích của đơn vị 339 (Tiểu đoàn 5 - Trung đoàn 95A Sư đoàn 5/ Nông trường 5 - Quân khu 5), do lính Mỹ thu được tháng 11/1966 tại Phú Yên.
* Cuốn sổ khoảng 60 trang ghi chép chi tiết gồm: Họ tên cán bộ/ chiến sỹ - Địa chỉ quê quán/ thân nhân - Bị thuơng/ hy sinh trong trận chiến nào - Thời gian hy sinh/ bị thuơng...
* Phía Mỹ tổng hợp số liệu của đơn vị  từ cuốn sổ từ ngày 20/2/1965 đến 11/10/1966 gồm:
- Bị thương: 250 nguời, gồm có 24 sỹ quan.
- Hy sinh: 155 người, gồm 12 sỹ quan.
- Mất tích: 40 nguời.
* Từ thông tin trong cuốn sổ, phía Mỹ tổng hợp thông tin về các trận đánh đơn vị này tham gia, gồm:
- Trận tấn công đồn Xà Huồng ngày 20/2/1965
- Trận tấn công buôn Flot, tỉnh Daklak ngày 6/3/1965
- Phục kích trên QL21 ngày 3/6/1965
- Chặn đánh quân tiếp viện trên đường 21 ngày 3/6/1965
- Chiến đấu trên đường 21 ngày 20 và 24/6/1965
- Chống càn tại Thăng Tiến (?) ngày 12/7/1965
- Tấn công làng Tăng Sin ngày 20/7/1965
- Chiến đấu tại làng Katua ngày 9/8/1965
- Chống càn tại làng Hòa Đông ngày 23/10/1965
- Tấn công làng Tân Hòa – An Hòa – Tuy An – Phú Yên ngày 25/11/1965
- Chống càn tại thôn Phú Thọ - xã Hòa Mỹ - huyện Tuy Hòa – Phú Yên ngày 30/11/1965
- Tấn công thông Phú Thuận – xã Hòa Mỹ - huyện Tuy Hòa – Phú Yên ngày 1/2/1966
- Chống càn tại thôn Mỹ Cảnh – xã Hòa Thịnh – Tuy Hòa – Phú Yên ngày 6 và 7/2/1966
- Chống càn tại thôn Mỹ Xuân – xã Hòa Thịnh (?) – Tuy Hòa – Phú Yên ngày 24/2/1966
- Chống càn tại Mỹ Phú – xã Hòa Thịnh (?) – Tuy Hòa – Phú Yên ngày 28/2/1966
- Chống càn tại Hòa Thịnh – Tuy Hòa – Phú Yên ngày 1 đến 13/3/1966
- Tấn công núi Mót – Tuy An – Phú Yên ngày 29/5/1966
- Tấn công tại Hòn Ngang – làng Xuân Sơn ngày 19/6/1966
- Phục kích trên đường số 6 ngày 23/6/1966

Dưới đây là trang bìa cuốn sổ:

alt