2013091928066
Thông tin thêm về quá trình chi viện vào Nam chiến đấu của Tiểu đoàn 301 - Tỉnh đội Daklak (Do phía Mỹ tổng hợp thông tin)
Đầu năm 1965, Tiểu đoàn 2/ Quân khu 3 được thành lập với quân số khoảng 500 nguời, đóng quân tại Xóm Danh – xã Ke Son – Xuân Mai – Hà Tây. Tại đây, tiểu đoàn tổ chức công tác huấn luyện tân binh để chuẩn bị vào Nam chiến đấu. Tháng 6/1965, khóa huấn luyện kết thúc và đơn vị chuẩn bị xuất phát vào Nam chi viện.
Ngày 25/6/1965, Tiểu đoàn 2 được đặt mật danh là Đoàn chi viện số 2 xuất phát vào Nam chiến đấu và vào đến khu vực Daklak khoảng tháng 11/1965. Tháng 12/1965, tại khu vực gần Buôn Mê Thuột, Tiểu đoàn 2/ Đoàn chi viện 2 được đổi tên thành Tiểu đoàn 301 trực thuộc tỉnh đội Daklak.