2. Đối với LS Đào Xuân Nghiễm - Sinh  năm 1945 thuộc Tiểu đoàn 301 tỉnh đội Daklak, có nơi an táng tại: Đồi 750, Buôn Krong Năng, H4. 
Thông tin về LS cũng tương đối rõ ràng. Khu vực buôn Krong Hnang - huyện H4 hiện nay thuộc xã Ea Tam - huyện Krong Năng - tỉnh Đắc Lắc. Gia đình cũng nên liên hệ với các cơ quan hữu quan (Tỉnh đội Daklak, QK5...), có thể nhận được thông tin gia đình cần tìm.

Khu vực buôn Krong Hnang trên bản đồ Mỹ xưa thuộc quận Thuần Mẫn - tỉnh Phú Bổn, tuy nhiên đồi 750 thì Rx chưa tìm ra.

alt
Link ảnh google map khu vực Buôn Krong Hnang tuơng ứng trên trên bản đồ :
(Tâm là hình dấu + giữa hình)