Bác Đ.Q.Hòa tham khảo thêm một ít thông tin về Tiểu đoàn 301 tỉnh đội Daklak năm 1966:
2013091726063022
Dự thảo báo cáo năm, không có ngày, ghi chép thông tin hoạt động của tiểu đoàn 301 và tiểu đoàn 303 tỉnh đội Daklak từ tháng 1 đến tháng 8/1966, và hoạt động từ tháng 8 đến tháng 12/1966 khi 2 tiểu đoàn sát nhập với nhau thành 1 tiểu đoàn lấy phiên hiệu là E301. Các thông  tin tổng hợp được từ báo cáo gồm:
-          Tổng số thương vong của cả 2 tiểu đoàn từ tháng 1 đến tháng 8/1966: Hy sinh 74, bị thương 65, bị bắt 2, mất tích 4.
-          Tổng số thương vong của tiểu đoàn hợp nhất, từ tháng 8/1966 đến tháng 12/1966: Hy sinh 1, bị thương 7, mất tích 1.
Báo cáo này do lính Mỹ thu được tháng 4/1967 tại phía Nam QL21 tỉnh Daklak