2013091019052
12 tờ Biên bản di trang Liệt sỹ, đề ngày 26 và 27/3/1967, do đ/c Lê Ninh - Quản lý đại đội, và có chữ ký của đ/c Nguyễn Đức Nghĩa - đại diện Trung đội 1, và đ/c Phan Văn Đào - Đại diện Đại đội 1, có thông tin liên quan đến 12 Liệt sỹ của Đại đội 1 - Tiểu đoàn 5 – Trung đoàn 812 – Sư đoàn 324B Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tài liệu này, phía Mỹ thu được ở phía Nam sông Bến Hải, địa phận tỉnh QUảng Trị tháng 5/1967. Dựa trên vị trí thu được, Rx phán đoán có thể những tài liệu này đang trên đường mang ra đất Bắc, trên đường giao liên.
Danh sách 12 Liệt sỹ gồm:
 1. Võ Hữu Dần – Sinh 24/3/1940 quê Đức Sơn – Đức Thọ - Hà Tĩnh - Nhập ngũ 3/1959 – Trung đội phó - Hy sinh 24/3/1967
 2. Lê Văn Điển – Sinh 18/11/1949 – quê Yên Cường – Xuân SƠn ? - Thọ Xuân – Thanh Hóa - nhập ngũ 1/1/1966 – Binh nhì - Hy sinh 16/3/1967
 3. Võ Quốc Miêu – Sinh 12/11/1942 – Quê Thạch Hội - Thạch Hà – Hà Tĩnh - Nhập ngũ 21/11/1965 – Y tá – Hy sinh 24/3/1967
 4. Nguyễn Hữu Trấu – sinh 25/10/1942 quê Thiệu Châu -  Thiệu Hóa – Thanh Hóa - nhập ngũ 8/1965 - Tiểu đội trưởng – Hy sinh 16/3/1967
 5. Nguyễn Minh Nhiêm – Sinh 25/12/1946 – Quê Đức Lĩnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh - Nhập ngũ 4/5/1965 - Tiểu đội phó – Hy sinh 24/3/1967
 6. Bùi Văn Nhiễu – Sinh 10/2/1943 – Quê Phú Nhuận – Như Xuân – Thanh Hóa - Nhập ngũ 1/5/1966 – Binh nhì – Hy sinh 24/3/1967
 7. Võ Xuân Hoạt – Quê Quảng Phong - Quảng Xương – Thanh Hóa - nhập ngũ 9/1966 – Binh nhì – Hy sinh 24/3/1967
 8. Lê Đình Nho – sinh 26/3/1944 – Quê Xóm 7 thị trấn (?) Đức Thọ - Hà Tĩnh - Nhập ngũ 5/1965 – Binh Nhì – Hy sinh 24/3/1967
 9. Nguyễn Đình Tuế - sinh 12/2/1943 – Quê Minh Khôi - Nông Cống Thanh Hóa - nhập ngũ 2/1964 - Tiểu đội trưởng – Hy sinh 24/3/1967
 10. Lê Thiên Tứ - Sinh 5/10/1947 – Quê Thiệu Tương ? - Thiệu Hóa – Thanh Hóa - Nhập ngũ 1/5/1966 – Binh nhì – Hy sinh 24/3/1967
 11. Nguyễn Tất Tuyến – Sinh 22/1/??? – Quê Xóm Trường Sơn – xã Hội Sơn - huyện Anh Sơn - Nghệ An - Nhập ngũ 5/1965 - Tiểu đội phó – Hy sinh 16/3/1967
 12. Nguyễn Thanh – Sinh 12/1/1940 – Quê Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh - Nhập ngũ 4/1965 – Trung đội trưởng – Hy sinh 24/3/1967
Rx post hình ảnh chụp 1 trong số những tờ Biên bản:
alt