Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

[4.8.2] 15 Giấy báo tử của cán bộ chiến sỹ thuộc Đoàn chi viện 724 hy sinh trên đường vào Nam chiến đấu năm 1966

2013092433073
- Đoàn chi viện 724 nguyên là Trung đoàn 84A pháo binh mang vác, vào miền Nam được biên chế vào Đoàn 69 pháo binh Miền, tiền thân của Lữ đoàn 75 pháo binh Quân khu 7.
- Năm 2009, Rongxanh gửi 15 Giấy báo tử này cho 1 chị phóng viên báo Lao động, và đã được đăng trên báo Lao động số ra ngày thứ 7 - 26/9/2009. Đây là ảnh Rongxanh chụp bài báo đó:
alt

- Thông tin này Rongxanh cũng gửi và đuợc Trung tâm Marin đăng tải tại trang Nhantimdongdoi.org, link: http://www.nhantimdongdoi.org/?mod=chitiet&subcate=3&id=2552
- Trong năm 2012, có 1 anh là con trai 1 Liệt sỹ có tên trong danh sách trên (số 13), qua Trung tâm Marin liên lạc với Rongxanh. Qua trao đổi, Rongxanh được biết: Thân nhân Lsỹ đã liên hệ với tỉnh đội Bình Phước, tuy nhiên vẫn chưa thể xác định được trên thực địa khu vực chôn cất (Đường giao liên cũ/ mới, trạm X27…), mặc dù đã có sơ đồ chôn cất kèm theo Giấy báo tử.

Bài liên quan:

[4.11.3] Danh sách Liệt sỹ thuộc 1 đơn vị hy sinh năm 1966 trên đường chi viện vào Nam [Có thể là Đoàn chi viện 724 - Trung đoàn 84A pháo binh mang vác] 

[4.11.2] Danh sách Liệt sỹ thuộc 1 đơn vị hy sinh năm 1966 trên đường chi viện vào Nam [Có thể là Đoàn chi viện 724 - Trung đoàn 84A pháo binh mang vác] 

[4.11.1] Danh sách Liệt sỹ thuộc 1 đơn vị hy sinh năm 1966 trên đường chi viện vào Nam [Có thể là Đoàn chi viện 724 - Trung đoàn 84A pháo binh mang vác] 

[4.8.2] 15 Giấy báo tử của cán bộ chiến sỹ thuộc Đoàn chi viện 724 hy sinh trên đường vào Nam chiến đấu năm 1966 

[4.8.1] 15 Giấy báo tử của cán bộ chiến sỹ thuộc Đoàn chi viện 724 hy sinh trên đường vào Nam chiến đấu năm 1966

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét