1. Biên bản bàn giao đồ của 3 Liệt sỹ thuộc đơn vị H2 – T6 – Ba Vì [Phía Mỹ xác định là Đại đội 2 - Tiểu đoàn 6 – Trung đoàn 812] hy sinh 24/3/1967. Những nguời ký biên bản gồm: Tran Ngọc Tâm – Chính trị viên phó, Nguyễn Thái Đồng, Lê Sỹ Toàn- Quản lý đơn vị. Các Liệt sỹ gồm:
-          LS Nguyễn T Hải – quê: xóm Hồng Kỳ - xã Xuân Bái - Thọ Xuân – Thanh Hóa.
-          LS Trần Văn Sinh – quê: xóm Bằng Đỉnh (???) – xã Thanh Chung (??) huyện Thanh Chương - Nghệ An
-          LS Nguyễn Đỗ Hạnh (?) – quê: xóm Cát Minh (?) xã Minh Sơn – Đô Lương - Nghệ An
  1. Biên bản thống kê di vật của Liệt sỹ Phạm Hồng Thái, sinh 1942, cấp bậc thiếu úy trợ lý tác huấn tiểu đoàn. Nhập ngũ 2/1962. Quê quán: Xóm Đoài xã Sơn Tiến - huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh, hy sinh lúc 0 giờ 30 ngày 26/3/1967.
Ngoài ra còn danh sách bàn giao đồ của 12 cán bộ chiến sỹ (Bị thương hoặc là liệt sỹ) do cán bộ Đại đội 18 lập gồm 3 chiến sỹ thuộc Đại đội 13, 3 thuôc Đại đội 1 - Tiểu đaòn 15 Trường Sơn – 3 chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 5 – Trung đoàn 812 – Sư đoàn 324B, 2 chiến sỹ thuộc đơn vị C15, 1 thuộc C3 – d5. Danh sách này chỉ có tên và liệt kê đồ vật, không có thông tin về quê quán.
Giấy tờ này do lính Mỹ thu được ngày 17/5/1967.

alt

alt