2013092130069002
Thư cá nhân, của bác Nguyễn Khắc Bảo Hòm thư 44175 BS gửi về cho cha là ông Nguyễn Khắc Tam – xóm Hòa Hợp – xã Hưng Hòa - huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
Duới đây là vỏ phong bì có ghi địa chỉ nơi nhận và trang 1 của nbức thư.

alt