Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

[6.1.5] Quốc kỳ - Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 1 (15 - 20/9/1955) tại Hà Nội


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét