Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

[2.4.2] Phân chia các khu vực trên địa bàn tỉnh Daklak – Mặt trận B3 Tây Nguyên, tháng 5/1971 (Tiếp theo và hết)

Phần trước
 
2013091626026
Trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nuớc, trên mặt trận B3 Tây Nguyên, chiến trường tỉnh Đắc Lắc đã được Tỉnh ủy Đắc Lắc tổ chức và phân chia thành các khu vực và được đặt tên thành các mật danh tương ứng. Rongxanh dịch 1 tài liệu của phía Mỹ tổng hợp về cách phân chia và đặt tên các vùng song song với tên gọi của phía VNCH.
----------------------------

6.            Huyện 6 [H6]: Gồm thành phố Ban Mê Thuột và huyện Hòa Bình với 68000 dân và 1 số cơ quan. Khu vực này được chia làm 3 cánh
a.            Cánh Đông gồm 4 khu vực đồn điền cao su với 460 lao động, 1 chi bộ Đảng với 3 Đảng viên, và 1 Chi đoàn thanh niên với 7 Đoàn viên. Ngoài ra còn có khu định cư có 7000 nguời (Còn gọi là khu Tình thương). Không có cơ quan nào trong khu vực này. Khu vực này cũng có 13 buôn nguời Thượng có 3145 dân và 2 khu tỵ nạn cho nguời Kinh. Khu vực Trung Hòa có 1950 nguời và khu vực Kim Chu Phát có 3810 nguời. Không có cơ quan nào trong khu vực này.
b.            Cánh Bắc có 22 buôn nguời Thượng với 6288 dân và 2 Đảng viên. Có 11075 nguời Kinh sống trong khu vực này (Chủ yếu là nguời tỵ nạn tản cư). Khu vực Chi Lăng và Châu Sơn có 7500 dân. Khu vực đồn điền Dak Lý có 3575 dân với 1 Đảng viên, và 4 Đoàn viên.
c.             Cánh Nam có 20 buôn nguời Thượng với 5941 dân, 9 Đảng viên và 8 Đoàn viên. Trung tâm định cư Duy Hòa, Đoàn Kết và Thọ Thành có 7000 dân. Không có cơ quan nào trong khu vực này. Có 6 đồn đìên cao su với 250 gia đình lao động và không có cơ quan nào ở khu vực này.
7.            Huyện 7 [H7]: Gồm 1 số làng thuộc huyện Lạc Thiện và một số làng của huyện Phước An, tổng cộng là 11 làng (5 làng dân tộc Thượng và 6 dân tộc Kinh).
Năm làng dân tộc Thượng có 23 buôn với 1988 dân và 5 Chi bộ Đảng có 72 Đảng viên và 36 Đoàn viên.
Sáu làng dân tộc Kinh có 1385 dân và 6 Chi bộ Đảng với 59 Đảng viên và 22 Đoàn viên.
8.            Huyện 10 [H10]: Gồm huyện Lạc Thiện, 5 làng, 11 buôn và khu vực đồn điền Tham Trạch. Tổng dân số là 1083 nguời (Gồm 106 nguời Kinh), 5 Chi bộ có 51 Đảng viên và 4 Chi Đoàn có 36 Đoàn viên.
Khu vực bao quanh huyện có 31 buôn với 15676 dân và Đồn điền Quảng Trạch với 500 dân, 1 Chi bộ Đảng và 2 Đoàn viên.
9.            Toàn Tỉnh Daklak được phân loại như sau:
a.            Khu vực căn cứ: 28 làng và 77 buôn với 6975 dân.
b.            Khu vực ngoại vi thành phố và huyện có 392 buôn nguời Thượng, 181 buôn có Đảng viên, 211 buôn trắng Đảng viên (Không có Đảng viên).
c.             Có 25 thôn, 8 có Đảng viên và 17 thôn trắng Đảng viên.
d.            Có 30 đồn điền cao su: 15 có Đảng viên và 15 trắng Đảng viên
e.            Khu vực thành phố Ban Mê Thuột và Cheo Reo có 82000 dân với 8 Đảng viên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét