2013091524060003 – P2
Danh sách Liệt sỹ đơn vị 49 [Đại đội công binh hay H49] Trung đoàn 18B – Sư đoàn 5/ Nông trường 5 – Quân khu 5, tháng 6/1966 tại khu vực huyện Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên.
Tài liệu này phía Mỹ thu được tháng 9/1966 tại Phú Yên.
Dưới đây, Rongxanh  đánh máy danh sách trên từ bản dịch TA (Không có bản chụp danh sách gốc, tiếng Việt).
 1. Bùi Văn Cống, B trưởng, nhập ngũ 2/1961, ngày hy sinh 19/6/1966 do trúng bom, chôn cất tại An Nghiệp – Tuy Hòa – Phú Yên, quê quán: Yên Thái – Yên Định – Thanh Hóa, Mẹ: Nguyễn Thị Mới
 2. Hồ Xuân Thủ, Đại đội trưởng, nhập ngũ 11/1953, hy sinh 20/6/1966 do trúng bom, chôn cất tại An Nghiệp – Tuy Hòa – Phú Yên, quê quán: Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu - Nghệ An, ?? Nguyễn Thị Duyên
 3. Nguyễn M Được, Đại đội phó, nhập ngũ 4/1962, hy sinh 20/6/1966 do trúng bom, chôn cất tại Khu 12 – Anh Nghiệp - Tuy Hòa – Phú Yên, quê quán: Sang An - Thủ TRì – Thái Bình
 4. Nguyễn Hữu Dưỡng, Trung đội phó, nhập ngũ 10/1962, hy sinh 21/6/1966 khi tấn công đồi 260, chôn cất tại khu 11 – An Nghiệp – Tuy Hòa – Phú Yên, quê Hội Sơn – Anh Sơn - Nghệ An .
 5. Trần Minh Đức, nhập ngũ 3/1964, hy sinh 19/6/1966, quê Nghi Liên – Nghi Lộc - Nghệ An
 6. Trần Văn Quý, nhập ngũ 2/1965, hy sinh 19/6/1966, quê Hòang Phong – Hoàng Hóa – Thanh Hóa
 7. Đào Đình Lợi, nhập ngũ 2/1965, hy sinh 21/6/1966, quê Quảng Tân - Quảng Xương – Thanh Hóa
 8. Nguyễn Văn Xuất, nhập ngũ 2/1965, hy sinh 19/6/1966, quê Quảng Trạch - Quảng Xương – Thanh Hóa
 9. Nguyễn Sỹ  Cháng, Tiểu đội phó, nhập ngũ 4/1963, hy sinh 19/6/1966, quê Hoàng Châu – Hoàng Hóa – Thanh Hóa
 10. Hà Văn Trọng, nhập ngũ 4/1963, hy sinh 19/6/1966, quê Võ Miếu – Thanh Sơn – Phú Thọ
 11. Phạm Ngọc Đàm, tiểu đội phó, nhập ngũ 2/1965, hy sinh 20/6/1966, quê Hoàng Ngọc – Hoàng Hóa – Thanh Hóa
 12. Lê Trọng Hạp, nhập ngũ 11/1964, hy sinh 19/6/1966, quê Diễn Lợi - Diễn Châu -, Nghệ An
 13. Bùi Tăng Khang, nhập ngũ 2/1965, hy sinh 20/6/1966, quê Quảng Yên - Quảng Xương – Thanh Hóa
 14. Lê Văn Đức, nhập ngũ 5/1965, hy sinh 20/6/1966, quê Bình Chuẩn – Con Cuông - Nghệ An
 15. Lê Quang Nghĩa, trung đội phó, nhập ngũ 3/1959, hy sinh 21/6/1966, quê Hà Trạch - Bố Trạch – Hà Tĩnh
 16. Phạm Ngọc Toán, nhập ngũ 2/1965, hy sinh 21/6/1966, quê Hoàng Ngọc – Hoàng Hóa – Thanh Hóa
 17. Hoàng Văn Bờn, nhập ngũ 2/1961, hy sinh 20/6/1966, quê Đông Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
 18. Lê Trọng Chức, nhập ngũ 2/1965, hy sinh 19/6/1966, quê Quảng Ninh - Quảng Xương – Thanh Hóa
 19. Lê Văn Huyên, nhập ngũ 2/1965, hy sinh 19/6/1966, quê Hoàng Ngạn – Hoàng Hóa – Thanh Hóa
 20. Nguyễn Văn Xuân, nhập ngũ 10/1964, hy sinh 20/6/1966, quê Quảng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
 21. Nguyễn Văn Mỹ, nhập ngũ 4/1962, hy sinh 21/6/1966, quê Thạch Tân - Thạch Hà – Hà Tĩnh
 22. Nguyễn Văn Hắc (?) , nhập ngũ 10/1964, hy sinh 21/6/1966, quê Khánh Lộc – Cao Lộc – Hà Tĩnh
 23. Trần Văn Đường, nhập ngũ 10/1964, hy sinh 20/6/1966, quê Đức Tân - Đức Thọ - Hà Tĩnh
 24. Hoàng Đình Thắng, nhập ngũ 2/1965, hy sinh 21/6/1966, quê Hoàng Ngọc – Hoàng Hóa – Thanh Hóa.