Thứ Tư, 4 tháng 1, 2023

[3.265] Quyết định kết nạp Đảng của đc Bùi Văn Hiền, đơn vị trạm xá C05, quê xóm Ninh Kiều xã Tân Dân huyện Kim Anh [Sóc Sơn] Vĩnh Phúc [Hà Nội]

2023010423635


Quyết định đề ngày 29/7/1969 do đc Đỗ Đình Dỹ ký, thay mặt Đảng ủy Đoàn C05 [Đơn vị đường dây giao liên C05 Binh trạm Trung], chuẩn y kết nạp Đảng của đc Bùi Văn Hiền, đơn vị trạm xá C05, quê xóm Ninh Kiều xã Tân Dân huyện Kim Anh [Sóc Sơn] Vĩnh Phúc [Hà Nội] vào Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam.

Thông tin trong Sơ yếu lý lịch đc Hiền cho biết, đc Hiền nhập ngũ 9/9/1965, vào Nam ngày 1/3/1966, biên chế về Đoàn C05 tháng 5/1966.


Ảnh chụp Quyết định:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét